Frezy – rodzaje i podziały

Rodzaje frezów

W tym artykule przedstawimy Państwu rodzaje oraz podstawowy podział frezów. Mamy nadzieję że zawarte tutaj informację przydadzą się Państwu w poszerzaniu swojej wiedzy, która później pomoże lepiej poruszać się w tej tematyce. Jednocześnie chcemy poinformować że jest to dopiero pierwszy artykuł o tej tematyce. Docelowo chcemy utworzyć kilkanaście tego typu artykułów, w których w sposób prosty i zrozumiały przedstawimy Państwu całą dostępną i aktualną wiedzę. Zatem nie ma co przedłużać tego wstępu i pozostaje mi jedynie zaprosić Państwa do lektury!
Frezy tak samo jak pozostałe narzędzia skrawające, dzielą się na normalne i specjalne. Poniżej prezentujemy szczegółowy podział w zależności od przeznaczenia, materiału, kształtu i kierunku pracy.

Frezy normalne

Frezami normalnymi nazywamy frezy przeznaczone do obrabiania płaszczyzn, rowków, gwintów, uzębień etc. Każdy taki frez jest objęty normami Państwowymi, a klient kupuje je zazwyczaj bezpośrednio na rynku. Z uwagi na fakt że dane frezy muszą być produkowane według tych samych norm, Klient nie potrzebuje żadnego doradztwa technicznego, a jedynie specyfikacje techniczną danego produktu.

Frezy specjalne

Z kolei z frezami specjalnymi sprawa nie jest już taka prosta. Ten rodzaj służy do obróbki obiektów o specjalnych powierzchniach. Można więc ogólnie powiedzieć że są to frezy których zarys odpowiada kształtowi obrobionej powierzchni, dlatego też często nazywa się je frezami kształtowymi. Warto także wspomnieć że frezy specjalne często są produkowane na zamówienie według szczegółowych wytycznych klienta. Jednak są także sklepy internetowe, które sprzedają bardzo zróżnicowane, już gotowe frezy specjalne, które każdy może dopasować do swoich potrzeb.

Z uwagi na to że ta grupa jest bardzo szeroka, konieczna była także dodatkowa klasyfikacja która według przyjętej w Polsce literatury przedstawia się następująco:

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się:

 • do obróbki powierzchni płaskich,
 • do obróbki płaszczyzn, czyli walcowe, walcowo-czołowe, czołowe,
 • do planowania,
 • do pogłębiania,
 • do rowków,
 • do gwintów,
 • do kół zębatych.

Niektóre z powyższych i poniższych kategorii posiadają także swoje podgrupy, jednak nie chcemy aż tak bardzo się w to zagłębiać, gdyż każda z tych podgrup wymagałaby osobnego, krótkiego opisu.

Frezy dzielimy także z uwagi na materiał z którego zostało wykonane ostrza. Podział ten prezentuje się następująco:

 • frezy ze stali szybkotnących,
 • frezy z płytkami z węglików spiekanych.

Kolejny podział, to podział ze względu na sposób zamocowania i w tej grupie, wyróżniamy:

 • frezy nasadzane,
 • frezy trzpieniowe.

Z kolei na rodzaj ostrzy wyróżnia się:

 • ostrza proste,
 • ostrza śrubowe (prawe lub lewe),
 • frezy z ostrzami naprzemianskośnymi,

Natomiast z uwagi na kształt ostrzy wyróżniamy:

 • ostrza ścinowe (jedno lub dwuśicinowe,
 • ostrza łukowe,
 • ostrza zataczane,

Ostatni już podział, to podział ze względu na kierunek pracy i wyróżniamy tutaj:

 • frezy prawoskrętne oraz,
 • frezy lewoskrętne.

W tym miejscu chcielibyśmy zakończyć ten artykuł, żeby nie był on zbyt mocno rozbudowany i prosty w zrozumieniu. W następnych artykułach przybliżymy Państwu pozostałe informacje związane z tymi narzędziami. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, prosimy o komentarze pod tym artykułem.